Disclaimer

Splash Carwash besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op haar website. Het is echter mogelijk dat de getoonde informatie onjuistheden of onvolledigheden bevat. Alle informatie op deze website is onder voorbehoud van fouten in de getoonde informatie.

Splash Carwash is niet aansprakelijk voor (vermeende) schade als gevolg van gebruik van www.Splash Carwash.nl en www.Splash Carwash.be. Splash Carwash is ook niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, en ook niet voor schade die het gevolg is van technische problemen die inherent zijn aan het via een elektronische weg verkrijgen van informatie.

Splash Carwash en haar ingeschreven partners aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën op deze website verstrekt door of namens Splash Carwash. Splash Carwash aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een link of anderszins wordt verwezen.

Splash Carwash garandeert niet dat e-mails of andere elektronische berichten tijdig ontvangen en verwerkt worden en is derhalve niet verantwoordelijk voor de gevolgen van late ontvangst of verwerking.

Als je opmerkt dat de inhoud van de website van Splash Carwash inbreuk maakt op rechten van derden dan verzoeken we je dringend Splash Carwash daarvan op de hoogte te stellen.

Bezoekers en gebruikers van www.Splash Carwash.en en www.Splash Carwash.be kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door Splash Carwash op deze website aangeboden informatie. Bij het bezoek aan en gebruik van deze website accepteer je de voorwaarden die in deze disclaimer en in de gebruikersvoorwaarden worden beschreven.

Meer informatie